İnsan Kaynakları

Genel Bilgi

Estuz olarak, sürekli gelişmeyi ve rekabetci ortamda varlığımızı güçlenerek sürdürmeyi hedefler, en değerli kaynağımızın İnsanlarımız olduğunun bilinciyle ,“Öğrenen Organizasyon ve Toplam Kalite Yönetimi” anlayışıyla çalışırız.

İnsan Kaynakları fonksiyonu içinde işe alım ve yerleştirme sürecinin yönetimini etkin şekilde gerçekleştirerek kurum karlılığına katkıda bulunmak üzere

“ Doğru İnsanı” bulmak esasıyla hareket eder ve öğretebileceklerimize değil, kişilik  özelliklerine bakarak işe alım yapmaya özen gösteririz.

Tüm çalışanlar, uygun öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterliliğine göre görevlendirilirler.

Çalışanların resmi yeterliliklerinin yanında becerilerinin ve kişilik özelliklerinin de göz önünde tutulması esastır.

İnsanların iş yaşamlarında daha mutlu, daha üretken olabilmeleri konusunda ne yapıldığı ve yapılması gerektiği konusunda çalışır, performans yönetim sistemimizi şirket hedeflerine paralel  kişisel hedeflerin gerçekleşmesini takip edecek şekilde işletiriz.

İşe alım sürecimiz içinde çalışanlara oryantasyon eğitimi yapılmakta, bu eğitim kapsamında inovatif yapı, firma hedef ve stratejileri, farklılaşan yönetim yaklaşımları ve inovasyona dayanan rekabet stratejileri aktarılmaktadır.

Müşteri Memnuniyeti Odaklılık, sürekli geliştirmek üzere çalıştığımız temel yetkinliğimizdir.